.VI Forum of Biomass and Waste w 2017 roku.

VI Forum of Biomass and Waste w 2017 roku

Kolejna odsłona Forum już w dniach 9-10 marca 2017 roku w Krakowie.

więcej...

.Relacja z V Forum of Biomass and Waste.

Relacja z V Forum of Biomass and Waste

Spalarnie odpadów mają już pierwsze eksploatacyjne doświadczenia, a spalanie biomasy wkrótce wróci do łask.

więcej...

Aktualności - SpalanieBiomasy.plegelrundfortum

Miło nam poinformować, że do grona eksperów zaangażowanych w zbliżąjące się VI Forum of Biomass & Waste dołączył Anders Egelrud, Dyrektor Zarządzający AB Fortum Värme. Firma wraz z Miastem Sztokholm jesienią 2016 roku uruchomiła jedną z największych i najnowocześniejszych  elektrociepłowni na biomasę o mocy 130 MW energii elektrycznej i 280 MW energii cieplnej. CHP Vartan używa odpadów leśnych i odpadów drzewnych do produkcji energii cieplnej dla prawie 200.000 gospodarstw domowych. Dzienne zużycie zrębki wynosi około 12.000 metrów sześciennych (mln m3 rocznie). Dzięki nowej elektrowni 90% produkcji energii Fortum Värme bazuje na odnawialnych źródłach energii. Będzie to pierwsza prezentacja tego projektu w Polsce.

Więcej...

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Taką informację przekazał Greenpeace Polska, udostępniając jednocześnie projekty ustaw, nad którymi ma pracować Ministerstwo Środowiska i które zakładają m.in. wyłączenie regionalnych dyrekcji ochrony środowiska i organizacji ekologicznych z procedur środowiskowych poprzedzających zgodę na konkretne inwestycje.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W 2015 roku wykorzystanie zielonej energii wzrosło o 7 proc. Dzięki temu Polska ponownie znalazła się powyżej rządowej ścieżki do osiągnięcia celu na 2020 rok. Jednak Ministerstwo Energii ma tyle samo powodów do zadowolenia, co do zmartwień.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w tym roku w zakresie środków krajowych wypłaci ponad 2 mld zł, a w kolejnych latach kwotę ponad 2,5 mld zł. Do tego dochodzą środki, którymi Fundusz dysponuje w ramach programów unijnych, z których do wydania ma ponad 20 mld zł.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Towarowa Giełda Energii poinformowała, że w listopadzie po raz pierwszy od wielu miesięcy wzrosła średnia cena praw majątkowych przysługujących za produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Na przełomie listopada i grudnia zauważalny był jednak znowu trend spadkowy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o rynku mocy, której celem jest finansowe wsparcie konwencjonalnych elektrowni. Kilka dni wcześniej Komisja Europejska przedstawiła założenia nowych regulacji dla rynku energii, które mogą wykluczyć z subsydiów w ramach rynku mocy energetykę węglową, które w polskiej wersji rynku mocy ma być jego głównym beneficjentem.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Błękitne certyfikaty, które są przyznawane producentom energii w biogazowniach rolniczych, funkcjonują na rynku od ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, a w obrocie na Towarowej Giełdzie Energii pojawiły się we wrześniu br. W ubiegłym miesiącu ich ceny na TGE ponownie wzrosły i są kilkukrotnie wyższe niż ceny zielonych certyfikatów, które mogą otrzymywać i sprzedawać producenci energii w pozostałych technologiach odnawialnych źródeł energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Komisja Europejska przedstawiła w minionym tygodniu założenia reformy unijnego rynku energii, prezentując przy okazji projekty nowych regulacji. Nowe unijne prawo ma wzmocnić pozycję małych podmiotów na europejskim rynku energii. Mocniejszą pozycję mają zyskać m.in. prosumenci i lokalne wspólnoty produkujące energię ze źródeł odnawialnych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W tym tygodniu Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia wskazującego, które rodzaje drewna będzie można spalać w polskich elektrowniach, uznając taką praktykę za produkcję energii odnawialnej. – Drewno pochodzące z polskich lasów zgodnie z propozycją ministra Szyszki będzie mogło być współspalane w elektrowniach węglowych. Trafić tam mogą także drzewa z Puszczy Białowieskiej – komentuje Greenpeace Polska.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wiceminister energii Andrzej Piotrowski poinfomrował, że Ministerstwo Eenergii chce objąć definicją prosumenta małych przedsiębiorcó.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wadliwe przepisy mogą uniemożliwić organizację aukcji dla odnawialnych źródeł energii, które zaplanowano na koniec grudnia br. Aby je poprawić, rząd może przygotować szybką nowelizację ustawy o OZE. Problemem jest brak szczegółowych wytycznych w zakresie obliczania pomocy publicznej w przypadku zgłaszanych do aukcji projektów, dla których inwestorzy uzyskali wcześniej pomoc publiczną np. w postaci unijnej dotacji – wynika z informacji podanych przez „Rzeczpospolitą".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Komisja Europejska przedstawiła wczoraj założenia kompleksowej reformy unijnego rynku energetycznego po roku 2020. Duże zmiany czekają inwestorów w branży odnawialnych źródeł energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Kolejne państwo pokazuje, że traktuje poważnie zobowiązania przyjęte na forum ONZ podczas ubiegłorocznego szczytu klimatycznego w Paryżu. Finlandia to kolejny kraj, m.in. po Norwegii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Kanadzie, który deklaruje całkowite wycofanie się z produkcji energii z węgla.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Komisja Europejska, która pracuje nad nowymi regulacjami dla tzw. rynków mocy, może wprowadzić w tym zakresie ograniczenia związane z emisją CO2, które w praktyce mogą wyeliminować ze wsparcia w ramach tego mechanizmu elektrownie węglowe. Propozycję KE możemy poznać już jutro.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zgodnie z opublikowaną opinią rzecznika Trybunału Sprawiedliwości UE naturalny lub sztuczny charakter cieku wodnego jest bez znaczenia, a za energię ze źródeł odnawialnych można uznać energię wytworzoną przez elektrownię wodną wykorzystującą i wodę rzeczną, i ścieki. Wyjątek stanowi energia z elektrowni pompowych, której nie można uznać za pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ambasada Francji nagrodziła polskie miasta podejmujące działania z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w ramach konkursu ECO-MIASTO 2016. Jakie działania podejmują nagrodzone miasta?

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W Dzienniku Ustaw opublikowano wyczekiwane przez inwestorów zamierzających przystąpić do aukcji rozporządzenie, które wskazuje sposób wyliczenia wartości pomocy publicznej w projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, opłata OZE, która z założenia ma pokrywać koszty wsparcia producentów zielonej energii, jest pobierana od odbiorców końcowych od lipca br. W przyszłym roku stawka opłaty OZE znacznie wzrośnie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski. To dokument, który od połowy przyszłego roku ma wprowadzać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach i kominkach na terenie całego województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają norm tzw. ekoprojektu.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

O dofinansowanie na wymianę domowych kotłów będą mogły starać się małopolskie gminy. Nabór wniosków rusza 30 grudnia, a do podziału jest ponad 216,5 mln zł. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego szacuje, że pozwoli to na likwidację ponad 26,5 tys. starych pieców węglowych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth) – to typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie w ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020. Do rozdysponowania jest 210 mln zł – informuje NFOŚiGW.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Poniżej prezentujemy stanowisko Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej (PIGEOR) do przedstawionego przez Ministerstwo Energii projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski ocenił wczoraj podczas posiedzenia sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, że potencjał odnawialnych źródeł energii w Polsce jest już znacznie wyższy niż zakładała wytyczona kilka lat temu ścieżka dojścia do celu OZE na rok 2020. Zasygnalizował też kierunki prac w ramach kolejnych nowelizacji ustawy o OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj Komisja Europejska zaproponowała nowe regulacje dla unijnego rynku energii, które mogą pokrzyżować plany polskiego rządu chcącego wprowdzić subsydia dla energetyki węglowej w ramach mechanizmów tzw. rynku mocy. Na pytanie o preferowany miks energetyczny w Polsce unijny komisarz ds. energii i klimatu Miguel Arias Canate odpowiada jednak, że kształtowanie tego miksu należy wyłącznie do kompetencji Warszawy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Środowiska skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego. Przygotowanie tego rozporządzenia wynika z ostatniej nowelizacji ustawy o OZE, której autorzy wprowadzili definicję tzw. drewna energetycznego, czyli drewna, które będzie mogła spalać energetyka. Do tej kategorii mają zaliczać się m.in. "elementy wyposażenia wnętrz wycofywane z eksploatacji wskutek zużycia fizycznego lub moralnego".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił dzisiaj pierwsze aukcje na sprzedaż energii elektrycznej z OZE, które odbędą się jeszcze w tym roku. Na przygotowanie się do nich inwestorom pozostał miesiąc.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

– W efekcie dotychczasowych prac Ministerstwa Energii nad rozporządzeniami wykonawczymi do znowelizowanej w czerwcu br. ustawy o odnawialnych źródłach energii wyłania się obraz systemu aukcyjnego dla OZE. Nie jest to obraz jednoznaczny, w szczególności z uwagi na nieprzejrzystą konstrukcję tego systemu, pełne uzależnienie rynku od nieprzewidywalnych decyzji administracyjnych, w tym niejasnego stosunku ustawodawcy do promocji współspalania biomasy z węglem w systemie aukcyjnym i niejasnej roli tej technologii w szykowanej rozgrywce aukcyjnej – pisze Grzegorz Wiśniewski w przytoczonym niżej wpisie na blogu Odnawialny.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki opublikował regulamin aukcji dla odnawialnych źródeł energii. Jak wcześniej zapowiadało Ministerstwo Energii i jak wynika z przygotowanych przez ME rozporządzeń, pierwsze aukcje dla OZE mają się odbyć jeszcze w tym roku. Mimo, że na ich przeprowadzenie zostaje coraz mniej czasu, terminy tegorocznych aukcji nie zostały jeszcze ogłoszone.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2015

Valid XHTML 1.0!