Aktualności - SpalanieBiomasy.plW środę 2 sierpnia 2017 roku giełda European Energy Exchange, w imieniu Polski, przeprowadziła dziesiątą w 2017 r. aukcję uprawnień do emisji (EUA). Wolumen uprawnień dostępny podczas tej aukcji był dwukrotnie niższy niż wcześniej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W wywiadzie udzielonym "Pulsowi Biznesu" prezes Energi Daniel Obajtek odżegnuje się od sugestii, że miał wpływ na nowelizację ustawy o OZE. Odniósł się też do zarzutów prezesa URE odnośnie ustawy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj NFOŚiGW rozpoczął pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki", część 4) "EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach". Na działania inwestycyjne w tym obszarze zarezerwowano 500 mln zł.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany ustawy o OZE w zakresie znacznego obniżenia wysokości opłaty zastępczej celem nowelizacji jest uelastycznienie rynku zielonych certyfikatów w celu zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tego celu jest wątpliwe, a skutki mogą być zupełnie inne od deklarowanych – pisze w komentarzu dla Obserwatora Legislacji Energetycznej dr Christian Schnell.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wczoraj Komisja Europejska opublikowała komunikat w sprawie najnowszych regulacji unijnych dotyczących norm zanieczyszczeń z dużych obiektów spalania (tzw. BAT LCP). Elektrownie i ciepłownie węglowe w Europie mają cztery lata, aby znacznie zmniejszyć emisje szkodliwych substancji.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W trybie ekspresowym przemknęła przez parlament trzecia już poselska nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (uOZE). Wpisuje się ona w już 6-letnie kalendarium prac nad projektem i ustawą, które zasadniczo jest historią psucia prawa i chaotycznych prób jego "naprawiania".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Kolejna potencjalna inwestycja z Połańca znalazła się na liście projektów rządowych do wsparcia w ramach tzw. planu Junckera. Tym razem chodzi o budowę hybrydowej instalacji OZE za ok. 200 mln zł.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Przygotowana przez PiS nowelizacja ustawy o OZE przeszła przez parlament w ekspresowym tempie – zaledwie w dwa tygodnie od pierwszej publikacji jej projektu. Na etapie procedowania w Sejmie nie wniesiono do niej żadnych poprawek. Dzisiaj, również bez poprawek, przyjął ją Senat.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Rządy landów Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej-Westfalii zamierzają ograniczyć tempo wdrażania polityki klimatycznej. Brandenburgia rządzona przez lewicową koalicję SPD / Die Linke ogłosiła, że zmniejszy cel redukcji emisji do 2030 roku z 72 proc. do 55-62 proc. wobec 1990 roku. Nowy rząd koalicji CDU/FDP w Nadrenii Północnej-Westfalii zapowiedział również ograniczenie celów redukcji emisji z 43-45 proc. do około 40 proc. (do 2030 roku) oraz osłabienie zapisów landowej ustawy o ochronie klimatu przyjętej przez poprzednią koalicję SPD i Zielonych. Dodatkowo zamierza on wprowadzić przepisy, zgodnie z którymi 80 proc. dotychczas dostępnych powierzchni landu zostanie wyłączone z możliwości budowy elektrowni wiatrowych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Resort energii zasygnalizował, że może zwiększyć tzw. obowiązek OZE na przyszły rok. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zajęła się przyjętą tydzień temu przez Sejm nowelizacją ustawy o OZE. W Senacie wiceminister energii Andrzej Piotrowski podtrzymał poparcie dla tej nowelizacji, zaznaczając, że ME uważa ją za „pożyteczną i pilną". Zapewnił przy tym, że procedowana w parlamencie nowelizacja już przynosi efekt w postaci wzrostu cen zielonych certyfikatów, który jest widoczny w ostatnich notowaniach na TGE. Cena w ciągu ostatnich trzech notowań wzrosła o kilka złotych do poziomu ok. 32 zł/MWh.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Nowelizacja ustawy o OZE jest jednym z punktów rozpoczynającego się dziś trzydniowego posiedzenia Senatu. Głównym założeniem nowelizacji ustawy o OZE jest rezygnacja ze stałej wartości tzw. opłaty zastępczej i powiązanie jej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W trakcie ekspresowych, prowadzonych w ubiegłym tygodniu prac nad przygotowaną przez PiS nowelizacją ustawy o OZE swoich opinii nie mogli zaprezentować w Sejmie nie tylko przedstawiciele branży, ale również prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Maciej Bando miał okazję do wyrażenia swojej opinii podczas odbywającego się wczoraj posiedzenia senackiej komisji, która zajęła się nowelizacją po uchwaleniu jej przez Sejm.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Zarząd Mostostal Warszawa S.A. (,,Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała pozew o zapłatę złożony przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. (,,Powód"). Powód domaga się od Spółki zapłaty kar umownych z tytułu nieosiągnięcia przez Blok biomasowy o mocy 20 MWe w Elblągu (,,Blok") Gwarantowanych Parametrów Technicznych oraz zaspokojenia roszczenia o obniżenie wynagrodzenia kontraktowego na podstawie art. 637 §2 kodeksu cywilnego.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Hawajski regulator rynku energetycznego Hawaii Public Utilities Commission (PUC) zaakceptował plan przygotowany przez stanowy koncern energetyczny Hawaiian Electric Company, który zakłada przejście wysp archipelagu na energię pochodzącą wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co ma nastąpić najpóźniej do roku 2045.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Energii planuje podnieść obowiązek zakupu zielonych certyfikatów dla sprzedawców energii z 16 do 18 proc. Nie poprawi to rynku zielonych certyfikatów, a odbiorców i gospodarkę obciąży dodatkowymi kosztami na sumę około 1,4 mld zł rocznie - pisze w komentarzu dla portalu BiznesAlert.pl prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski z Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W województwie kujawsko-pomorskim ruszył nabór wniosków w konkursie na unijne dotacje na projekty z zakresu efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Nadal prowadzone są dwa inne nabory, z których jeden dotyczy również efektywności energetycznej w sektorze publicznym, a drugi to konkurs dedykowany produkcji ciepła z OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Sąd Rejonowy w Krakowie uznał za winnego mieszkańca Krakowa, który wiosną tego roku spalał w piecu centralnego ogrzewania płyty meblowe zawierające szkodliwe substancje i wymierzył mu karę 5 tysięcy złotych grzywny oraz obciążył kosztami sądowymi w wysokości 550 zł.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, rozpoczyna się nabór wniosków na unijne dofinansowanie dla klastrów energii. Bezpośrednimi beneficjentami dofinansowania mogą być koordynatorzy i członkowie klastrów. Budżet konkursu to 300 mln zł.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Władze gminy Radzyń ogłosiły przetarg na montaż ponad 530 instalacji solarnych i 41 kotłów grzewczych na biomasę. Gmina wymieni też pompę wodną na ujęciu w Białej oraz planuje budowę biblioteki w Siedlanowie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Senat przegłosował nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii. To kolejna ustawa energetyczna, która została uchwalona bez konsultacji społecznych i jest niekorzystna dla branży OZE - uważa Konfederacja Lewiatan.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W ramach dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przedsięwzięcia LIFE „System dostarczania i wymiany informacji w celu strategicznego wspierania wdrażania polityki klimatyczno-energetycznej”, w Instytucie Ochrony Środowiska, który jest beneficjentem projektu, zostanie utworzone CAKE-Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych. CAKE ma badać szczegółowy wpływ polityki klimatyczno-energetycznej na różne sektory polskiej gospodarki.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Resort energii zaproponował podniesienie obowiązku OZE na 2018 r. Wyższy obowiązek może przełożyć się na wzrost popytu na zielone certyfikaty. Sytuację komplikuje przyjęta w ubiegłym tygodniu przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Gmina i miasto Zgorzelec, firmy z różnych sektorów oraz dwie uczelnie wyższe tworzą Zgorzelecki Klaster Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej. Jednym z celów tego przedsięwzięcia jest wspieranie elektromobilności.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W miniony wtorek odbyło się pierwsze notowanie świadectw pochodzenia energii pochodzącej z OZE na Towarowej Giełdzie Energii po uchwaleniu przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE wprowadzającej gruntowne zmiany w systemie zielonych certyfikatów.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W najbliższych dniach w województwie warmińsko-mazurskim ruszą dwa nabory wniosków na unijne dofinansowanie z konkursów dedykowanych inwestycjom z zakresu modernizacji energetycznej budynków. Pierwszy nabór jest adresowany do sektora publicznego, a w drugim, z większym budżetem, o dotację mogą ubiegać się m.in. wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Senackie komisje gospodarki narodowej i innowacyjności oraz środowiska nie zgłosiły wczoraj żadnych poprawek do noweli ustawy o OZE. Głównym jej założeniem jest powiązanie tzw. opłaty zastępczej z rynkowymi cenami świadectw pochodzenia energii z niektórych OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Instytut Energetyki Odnawialnej zaproponował zmiany w systemie wsparcia dla najmniejszych producentów zielonej energii. IEO wraca do propozycji taryf gwarantowanych dla najmniejszych mikroinstalacji, a także proponuje nowe rozwiązania, które uczynią domową produkcję energii atrakcyjną formą działalności również w przypadku wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W miniony piątek powołano Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Strzelińskich. To już czwarty taki klaster na Dolnym Śląsku, w którego utworzenie jest zaangażowana firma Polski Solar Holding.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!