Aktualności - SpalanieBiomasy.plProjekt parasolowy na dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii składany w partnerstwie gmina Tuszów Narodowy Gmina Mielec uzyskał pozytywna ocenę formalna i przeszedł do drugiego etapu oceny merytorycznej. Po 20  lipca zespół oceniający dokona wyboru projektów i zdecyduje, które gminy otrzymają dofinansowanie. Projekt pn. „Eko Energia w gminach Tuszów Narodowy - Mielec”  na blisko 10 mln zł. zakłada montaż pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych, solarów, wymianę kotłów na nowe na biomasę wg deklaracji które w 2016 roku składali zainteresowani udziałem w projekcie mieszkańcy.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Elektrociepłownia Będzin SA myśli o budowie bloku kogeneracyjnego zasilanego biomasą - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki. Koszt takiego projektu może wynieść 500-600 mln zł. Realizowany byłby wspólnie z partnerem.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Polski sektor OZE rozwija się zgodnie z planami, a nawet lekko przekracza cele roczne; nie ma zagrożenia dla celu 15-proc. udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto - wynika z informacji Ministerstwa Energii, przedstawionej we wtorek senackim komisjom.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Pod koniec zeszłego roku przeprowadzona została pierwsza aukcja zielonej energii, podczas której można było wygrać rządowy kontrakt. Dariusz Maciński - jeden z czołowych producentów biomasy w Polsce - zwraca jednak uwagę, że główny Urząd Regulacji Energetyki miał uwagi co do sposobu jej przeprowadzenia i w najbliższym czasie producentów OZE mogę czekać zmiany.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Energii odpowiedziało na wczorajszą publikację „Rzeczpospolitej” na temat możliwych problemów z dostawami energii, które mogą być efektem letnich upałów. Wiceminister Andrzej Piotrowski zapewnia, że powtórka z sierpnia 2015 r. nie będzie mieć miejsca.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Europejski Bank Inwestycyjny udzielił Bankowi Ochrony Środowiska pożyczki w wysokości 75 mln euro, przeznaczonej na wsparcie inwestycji związanych m.in. z ochroną klimatu, adresowanych do małych i średnich przedsiębiorców, spółek komunalnych i jednostki samorządu terytorialnego.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

– Jeżeli zapowiedzi legislacyjne Ministerstwa Energii miałyby zostać zrealizowane, Polska stałaby się krajem, gdzie w OZE funkcjonują jednocześnie wszystkie możliwe i znane na świecie systemy wparcia: zielone certyfikaty, aukcje, FiT, FiP, net metering oraz takie, których na świecie nikt nie zna – opusty dla prosumentów, a ponadto jeszcze różne systemy wsparcia inwestycyjnego i podatkowego. (...) Kwestie uspołecznienia energetyki od strony legislacyjnej rozwijane są w dwóch koncepcjach: klastry i spółdzielnie, zapowiedziane jest też wspieranie hybryd i sprzedaży bezpośredniej, ale niestety w praktyce żadna z nich nie działa – pisze Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Na temat przedstawionych podczas czwartkowego posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii propozycji nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii - pisze "Rzeczpospolita".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W kolejnej nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Energii chce rozszerzyć prosumencki system rozliczeń energii produkowanej z mikroinstalacji również na przedsiębiorców. Dopóki jednak ta nowelizacja nie wejdzie w życie, przedsiębiorcy produkujący energię z mikroinstalacji są rozliczani na alternatywnych zasadach. Jaki sposób rozliczeń należy przyjąć w przypadku mikroinstalacji należących do rolników?

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Dolnośląskie gminy Mirsk, Wleń, Lubomierz, Lwówek Śląski i Stara Kamienica powołały dzisiaj Izerski Klaster Energii Odnawialnej. Wcześniej swój klaster energii zawiązali samorządowcy ze Zgorzelca, a podobne inicjatywy są realizowane przez powołane w ubiegłym miesiącu – Klaster Energii Odnawialnej Ziemi Łużyckiej oraz Klaster Energii Odnawialnej Wzgórz Trzebnickich.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Ministerstwo Środowiska podało, że w 2018 r. Polska będzie gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) w sprawie zmian klimatu (COP24). Miastem, w którym odbędzie się szczyt klimatyczny, będą Katowice.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki podał jednostkowe opłaty zastępcze oznaczone symbolami Ozg, Ozk i Ozm, o których mowa w art. 9a ust. 10 ustawy – Prawo energetyczne, które będą obowiązywać w 2018 r. Opłaty te stanowią alternatywę dla podmiotów zobowiązanych do realizacji obowiązku kogeneracyjnego, które mogą uiszczać je do odpowiedniego poziomu zamiast zakupu i umarzania kogeneracyjnych świadectw pochodzenia.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Podczas najbliższego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii resort energii ma zaprezentować zakres regulacji, które chce wpisać do najbliższej nowelizacji ustawy o OZE.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

– Mit „taniego węgla" utrzymuje się w Polsce tylko dlatego, że wykorzystanie paliw kopalnych jest wciąż podtrzymywane różnego rodzaju subsydiami. W europejskim plebiscycie na najbardziej szkodliwe sposoby wspierania paliw kopalnych, polskie władze zajęły niechlubne pierwsze miejsce. Unijne ulgi dla sektora energetycznego polski rząd wykorzystuje w sposób dokładnie odwrotny niż ten, na który zostały przyznane – zamiast wspierać odchodzenie od węgla, dotują go – komentuje Polska Zielona Sieć.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

20 lipca ruszą konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Mazowsza, której celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji z pieców i kotłów. Sejmik województwa we wtorek przyjął aktualizację uchwalonych w 2013 r. programów ochrony powietrza - poinformował Urząd Marszałkowski.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Wymiana kotła w budynku to duży wydatek. Gmina Pomiechówek stwarza możliwości udzielenia dofinansowania na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczny, prowadzi działania wspierające mieszkańców w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska dotyczących tzw. niskich emisji.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Już za kilka tygodni w Małopolsce wejdą w życie przepisy, ograniczające powstawanie nowych źródeł emisji zanieczyszczeń i zakazujące spalania paliw złej jakości.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Dzisiejszy "Puls Biznesu" przedstawia działania związane ze wsparciem powstania klastrów energii, jakie w najbliższym czasie przeprowadzi Ministerstwo Energii. Wiceminister energii Andrzej Piotrowski szacuje, że liczba klastrów energii i inicjatyw klastrowych przekroczyła już 60.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Carlsberg dołącza do grona czołowych koncernów, które zadeklarowały całkowite przejście na energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W jego przypadku ma się to wydarzyć już za 5 lat.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W Ostrowie Wlkp. powstanie Ostrowski Klaster Energetyczny, który będzie zrzeszał lokalnych producentów, dystrybutorów i odbiorców energii. Celem jest lokalny handel energią elektryczną z pominięciem części opłat sieciowych. Otworzenie klastra zainicjowały Polska Izba Magazynowania Energii oraz miejska spółka Centrum Rozwoju Komunalnego z Ostrowa Wielkopolskiego.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, w którym Ministerstwo Energii sformułowało regulacje związane z obowiązkiem przyłączania do sieci odnawialnych źródeł energii produkujących energię cieplną i zakupu takiej energii przez przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą ciepła.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Utworzenie klastra energii to wspólna inicjatywna miasta Zielona Góra, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz lokalnych firm działających głównie w ramach Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. List intencyjny w sprawie utworzenia Klastra podpisało dziewięć podmiotów, w tym także spółki Enea Operator i Enea Innovation.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce, część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych".

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Resort energii ma przygotowane główne założenia strategii energetycznej do 2050 roku, ale trudno ją teraz ogłaszać ze względu na niestabilne uwarunkowania zewnętrzne, w tym ogłoszony pakiet zimowy - poinformował minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniku konkursu w ramach programu IUSER, z którego dotacje zostaną przeznaczone m.in. na system zarządzania efektywnością energetyczną, inteligentne markizy fotowoltaiczne czy rozwój technologii magazynów energii.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o wzroście zainstalowanej mocy odnawialnych źródeł energii w naszym kraju. URE nie odnotowuje jednak wszystkich instalacji OZE podłączanych do krajowej sieci elektroenergetycznej, pomijając m.in. mikroinstalacje prosumenckie przyłączane w trybie na zgłoszenie.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Urząd Regulacji Energetyki podał, że kolejne aukcje dla odnawialnych źródeł energii odbędą się za pośrednictwem systemu Internetowej Platformy Aukcyjnej w dniach 29 i 30 czerwca br.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w Gminie Ulan-Majorat, która jest realizowana w ramach projektu „Energia odnawialna w Gminie Ulan-Majorat – montaż instalacji solarnych i kotłów na biomasę”.

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Więcej…
Projekty powstają przy współpracy z

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!