Cena zielonych certyfikatów ponownie poniżej 40 PLN

Po notowanym w ostatnich tygodniach wzroście cen zielonych certyfikatów nie ma już śladu. Jeszcze kilka notowań temu ich ceny na Towarowej Giełdzie Energii wynosiły niemal 60 zł/MWh. Obecnie kosztują znowu poniżej 40 PLN/MWh.


W ostatnim wrześniowym notowaniu zielonych certyfikatów ich średnia cena w notowaniach sesyjnych wyniosła 41,27 PLN/MWh przy wolumenie obrotów 79,79 GWh. W tym samym dniu obroty w notowaniach pozasesyjncyh wyniosły 190,85 GWh, windując cenę do 89,41 PLN/MWh.

W pierwszym notowaniu w październiku, czyli wczoraj, cena w notowaniach sesyjnych spadła do 39,02 PLN/MWh, przy obrotach 77,2 GWh, natomiast w notowaniach pozasesyjnych cena spadła do 56,13 PLN/MWh przy obrotach rzędu 82,82 GWh.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł we wrześniu br. 3 909 GWh. Oznacza to wzrost w stosunku do września roku ubiegłego o 17,1 proc.

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się na poziomie 2 203,2 GWh, a więc o 1,5 proc. wyższym niż we wrześniu roku 2016.

Cena średnioważona na sesjach RPM we wrześniu wyniosła w notowaniach sesyjnych 52,70 PLN/MWh, co oznaczało wzrost o 13,75 zł/MWh względem sierpnia br.

Wrześniowy wolumen obrotu błękitnymi certyfikatami, przyznawanymi za produkcję energii z biogazowni rolniczych, ukształtował się na poziomie 64,2 GWh. Większość – 44,3 GWh – stanowił obrót sesyjny, gdzie cena średnioważona wzrosła miesiąc do miesiąca o 5,13 PLN/MWh, do poziomu 311,58 PLN/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł 60 313 toe (w tym 59 889 toe dla instrumentu PMEF), co oznacza wzrost r/r o 3,2 proc. Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMEF spadła m/m o 191,43 PLN/toe, do poziomu 523,42 PLN/toe.

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii na 30 września 2017 r. członkami rejestru było 3 359 podmiotów, we wrześniu przybyło ich 43.

Pod koniec września weszła w życie, przyjęta w lipcu w ekspresowym tempie, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadza diametralne zmiany w systemie zielonych certyfikatów, a przyjęte w niej regulacje będą determinować przyszłe ceny certyfikatów.

Źródło: gramwzielone.pl

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!