Premier przejmie całkowity nadzór nad spółkami Skarbu Państwa?

Jak poinformowała "Gazeta Prawna", KPRM przygotowała projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, dzięki któremu premier przejmie nadzór nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa, co w konsekwencji doprowadzi do osłabienia pozycji m.in. ministrów rozwoju i energii.


Gazeta przypomina, że ustawa obowiązuje od 1 stycznia tego roku.

Henryk Kowalczyk, minister przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów proponuje, jak to określono, aby "rozszerzony został (na wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa) zakres kompetencji prezesa Rady Ministrów dotyczących koordynowania wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach oraz zapewnienia jednolitego sposobu wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa". Premier będzie miał ogólną kompetencję do nabywania akcji w imieniu Skarbu Państwa, jak również będzie mógł występować do wszystkich organów lub podmiotów, które wykonują prawa z akcji Skarbu Państwa, z żądaniem udzielenia informacji dotyczących wykonywania uprawnień oraz ogólnie działalności spółek - tłumaczy "Gazeta Prawna".
KPRM proponuje też rozszerzenie wymogów, jakie mają spełniać osoby wskazywane na członka rady nadzorczej spółki przez Skarb Państwa lub organ administracji rządowej, jak również, aby osoby wybrane do organów nadzorczych spółek przez pracowników nie musiały posiadać wyższego wykształcenia, ani pozytywnej opinii Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Proponowane zmiany mają na celu uregulowanie kwestii powoływania reprezentantów załogi do rady nadzorczej spółki z udziałem Skarbu Państwa. Wykształcenie i umiejętności tych osób mogą być weryfikowane, ale prawo do tego powinna mieć załoga, a nie specjalna rada. Podstawową kwestią jest zaufanie pracowników do swoich przedstawicieli - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Źródło: "Gazeta Prawna"

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!