Olsztyn: 32 firmy zainteresowane budową elektrociepłowni

Podczas dialogu technicznego przeprowadzonego przez MPEC Olsztyn dotyczącego budowy w tym mieście elektrociepłowni zgłosiły się 32 firmy zainteresowane realizacją inwestycji.


Dialog techniczny został ogłoszony 5 września, a termin składania zgłoszeń upłynął w 20 września.

Dialog techniczny jest procedurą przewidzianą w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych, która przeprowadzana jest przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia w celu uzyskania informacji od potencjalnych wykonawców, doradców i innych podmiotów zainteresowanych w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków przyszłej umowy.

Aktualnie dialog prowadzony jest w formie indywidualnych spotkań z jego uczestnikami według jednolitego scenariusza. Spółka przewiduje, że pierwsza runda spotkań zostanie zakończona do 16 października, po czym wszystkie podmioty, które zgłosiły się do dialogu zaproszone zostaną do udziału w drugiej rundzie spotkań.

Zakończenie dialogu technicznego nastąpi z końcem października br., po czym spółka przystąpi do prac nad dokumentacją przetargową, aby jeszcze w tym roku ogłosić postępowanie przetargowe.

Udział lub brak udziału w dialogu technicznym w żadnym wypadku nie ogranicza zainteresowanym wykonawcom możliwości ubiegania się o zamówienie w planowanym postępowaniu przetargowym.
Uczestniczenie w dialogu technicznym ma charakter niezobowiązujący dla stron i nie powoduje żadnych preferencji dla wykonawców w nim uczestniczą

Przypominany, że na początku września MPEC unieważnił postępowania przetargowe mające wyłonić wykonawcę, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wybudowanie nowej elektrociepłowni w Olsztynie oraz usługi późniejszego operowania i serwisowania tej instalacji.

Projekt budowy nowej elektrociepłowni ma szansę na otrzymanie dofinansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W grudniu 2016 r. MPEC złożył wniosek o dofinansowanie, który uzyskał pozytywna ocenę merytoryczną I stopnia, a obecnie czeka na wyniki oceny merytorycznej II stopnia. Projekt został zgłoszony przez Ministerstwo Rozwoju do wsparcia w ramach Inicjatywy JASPERS. Wnioskowana kwota dofinansowania to 180 mln zł.

Nowa elektrociepłownia w Olsztynie ma być wyposażona w blok energetyczny przystosowany do termicznego przekształcania paliwa alternatywnego w wysokosprawnej kogeneracji, który ma pracować w podstawie. Ponadto projekt zakłada budowę kotłowni gazowo - olejowa, która ma pracować szczycie zapotrzebowania na ciepło. Planowana moc nowej instalacji ma wynieść ok. 100 MWt oraz ok. 12 MWe.

Źródło: CIRE.PL

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!