Certyfikacja klastrów energii się opóźni

Resort energii zakładał wstępnie, że nabór wniosków od klastrów energii będzie prowadzony do końca września. Ostatecznie termin przyjmowania aplikacji wydłużono do 16 października. Tym samym opóźni się finalizacja certyfikacji klastrów, którą wcześniej planowano na koniec listopada.


Ministerstwo Energii poinformowało, że ocena złożonych wniosków – składająca się najpierw z oceny formalnej, a następnie merytorycznej – ma się zakończyć na początku przyszłego roku, czyli później niż pierwotnie zakładano.

W ocenie merytorycznej brane mają być pod uwagę takiej elementy jak zakres funkcjonowania, cele klastra, zasady współpracy z OSD, bilans energii w klastrze, planowane inwestycje czy analiza SWOT.

Jak zapewniał wcześniej resort energii, wyróżnione w konkursie na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii zostaną te klastry, które zaprezentują najatrakcyjniejszą strategie rozwoju obszaru swojej działalności i które powinny przede wszystkim uwzględniać lokalne potrzeby energetyczne danego terenu przy wykorzystaniu lokalnego potencjału i dostępnych zasobów.

Ministerstwo Energii na podstawie prowadzonej ankiety zebrało na razie informacje o około 60 inicjatywach klastrowych.

Polska Agencja Prasowa cytuje przedstawicielkę Departamentu Energii Odnawialnej w resorcie energii, która zaznacza, że ME nie przewiduje środków finansowych na rzecz klastrów energii, ale nie jest wykluczone, że certyfikacja umożliwi uwzględnienie konkretnych projektów klastrowych do tzw. Kontraktów Terytorialnych, czyli umów między rządem a samorządami województw w sprawie finansowania kluczowych dla danego regionu inwestycji.

W ten sposób poszczególne klastry zyskałyby dodatkową możliwość dostępu do krajowych i unijnych funduszy.

Z końcem ubiegłego miesiąca zakończył się nabór wniosków na unijne dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na inwestycje w OZE, w konkursie dedykowanym wyłącznie klastrom energii. Rozstrzygnięcie w konkursie, którego budżet sięga 300 mln zł, ma nastąpić w kwietniu 2018 r.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji – w przypadku projektów związanych tylko z produkcją energii cieplnej, a także w formie pomocy zwrotnej – w przypadków projektów związanych z produkcją energii elektrycznej lub produkcją energii elektrycznej i cieplnej łącznie – w tym w instalacjach hybrydowych.

Dofinansowanie na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 85 proc. kosztów kwalifikowanych lub 15 mln euro.

W drugim naborze wniosków na dofinansowanie dla klastrów, dotyczącym projektów z zakresu kogeneracji, nabór wniosków jest prowadzony do 28 listopada br. Budżet konkursu to 200 mln zł, a dofinansowanie będzie można przeznaczyć na budowę nowych lub zwiększenie mocy istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. Maksymalne dofinansowanie może pokryć do 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

Źródło: gramwzielone.pl

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!