W obszarach mieszkalnych nie będą budowane biogazownie

Jak czytamy w "Gazecie Prawnej", zgodnie z przygotowywanymi przepisami obiekty mogące powodować uciążliwości zapachowe będą mogły być lokalizowane wyłącznie na obszarach, dla których obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.

- Decyzja o lokalizacji uciążliwej inwestycji będzie podejmowana w jawnym procesie planistycznym. Lokalna społeczność będzie mogła wyrazić swoją opinię na ten temat w toku konsultacji społecznych. (...) Będzie można wyznaczyć część obszarów gminy jako strefy, w których dopuszcza się lokalizację inwestycji uciążliwych zapachowo - powiedział cytowany przez "GP" wiceminister środowiska Paweł Sałek w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich. Odpowiednie przepisy znajdą się w nowym projekcie kodeksu urbanistyczno-budowlanego, nad którym pracuje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ma być on skierowany do prac sejmowych w I kwartale 2018 r. - czytamy w "Gazecie Prawnej".

Gazeta zwraca uwagę, że podczas uzgodnień będzie też trzeba określić wielkość sektora buforowego oddzielającego inwestycje od zabudowy mieszkaniowej. Ministerstwo środowiska ujawnia, że limit nie będzie jednakowy dla wszystkich rodzajów obiektów, a dokładne odległości zostaną określone w rozporządzeniu.

Uwzględniony zostanie nie tylko rodzaj i skala inwestycji, ale również m.in. ryzyko kumulowania się negatywnych oddziaływań. Jeżeli jeden obiekt będzie znajdował się już w pewnej odległości od mieszkań, to kolejny będzie musiał być zlokalizowany od nich znacznie dalej.

"Gazeta Prawna" zwraca jednak uwagę, że przepisy wprowadzane w kodeksie urbanistyczno-budowlanym nie oznaczają zaniechania prac nad kompleksową ustawą antyodorową. Ministerstwo Środowiska deklaruje chęć jej powstania.

Źródło: "Gazeta Prawna" / CIRE.pl

Podziel się tym artykułem

Udostępnij na FacebookUdostępnij na Google BookmarksUdostępnij na TwitterUdostępnij na LinkedIn

Copyright © CBE Polska 2011-2017

Valid XHTML 1.0!